• Teresa Matejko „Koszalińscy literaci: noty biobibliograficzne” – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Koszalin 1986;
 • Feliks Fornalczyk, Teresa Matejko „Pisarze Pomorza Środkowego” – Wyd. 2. – Koszalin 1988, fot;
 • Lesław Bartelski „Polscy pisarze współcześni 1939 – 1991” – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995;
 • Józef L. Zysko „Kołobrzeżanie” – Wydawnictwo EDITIO PRINCEPS, Kołobrzeg 1996, s. 94 – 102, fot;
 • „Środowisko literackie Kołobrzegu (informator biobibliograficzny)” – Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima, Kołobrzeg 1999;
 • „Almanach literacki. Koszalin 2000” (KPB Koszalin 2000);
 • Ewa Głębocka „Grupy literackie w Polsce 1945-1989”, Wiedza Powszechna 2000 (wydanie II poszerzone);
 • „Antologia Akantu 1998-2002”, Instytut Wydawniczy ŚWIADECTWO, Bydgoszcz 2003;
 • Mirosław Lalak „Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne”, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2004, s. 192 – 194;
 • Tomasz Miłkowski, Janusz Termer „Uniwersalny słownik literatury”, Oficyna Wydawnicza „Delta W-Z”, Warszawa 2005.
 • Stefan Rusin „W ogrodach wyobraźni”, Instytut Wydawniczy ŚWIADECTWO, Bydgoszcz 2012 – „Lęki i tropy Lecha M. Jakóba”.

INNE MATERIAŁY

 • Anna Romanowska „Nadzieje i znaki zapytania”, Bałtyk nr 6, 1980, s. 21 – 22;
 • Jerzy Dąbrowa-Januszewski „Młodzi i najmłodsi (szkic na temat najmłodszej poezji ziemi koszalińskiej)”, Profile Kultury nr 7, Koszalin 1981, s. 74 – 86;
 • Krzysztof Nowicki „Sezon poezji”, Fakty nr 10, 22.05.1982, s.9, 15;
 • Lech M. Jakób „O poezji słów kilka”, Głos Pomorza nr 119, 18 – 20.06.1982, s.8, fot;
 • „Pisarze o sobie”, Pobrzeże nr 9, maj 1983, s. 5;
 • Józef Narkowicz „Różne spojrzenia na współczesność. Książki autorów Pomorza Środkowego”, Głos Pomorza nr 15, styczeń 1985, s. 4;
 • „Nagrody kulturalne 'Faktów'”, Fakty nr 29, 21.07.1984, fot;
 • Józef Narkowicz „Książkę pisałem z ochotą i radością – z Lechem M. Jakóbem o powieści 'Skarb feldfebla Jonasa'”, Głos Pomorza nr 171, 20.07.1984, fot;
 • Feliks Fornalczyk „Koszalin literacki”, Fakty nr 4, 24.01.1987 i Fakty nr 5, 31.01.1987;
 • Ankieta poetycka (odpowiedź), Poezja nr 7, lipiec 1987, s. 87 -89;
 • „Na warsztacie twórców: Lech M. Jakób”, Głos Pomorza nr 6, 1989, s. 8, fot.;
 • Lech M. Jakób „Konterfekty pisarzy koszalińskich. Cz. 2”, Zbliżenia nr 50, 1990, s. 9;
 • Iwona Jaroszyńska „Człowiek o trzech imionach”, Goniec Pomorski nr 19, 28.01.1991, s. 3 – 4;
 • Ewa Dubois „’Gang' w Kołobrzegu!”, Goniec Kołobrzeski nr 2, luty 1991, s.4;
 • (mgt) „Autoironia i podteksty”, Goniec Pomorski nr 49, 11.03.1991, fot;
 • „W pracowniach pisarzy. Lech M. Jakób”, Morze i Ziemia nr 51/52, 18 – 30.12.1985, fot;
 • (jn) „Rozpęd nowego wydawcy”, Głos Pomorza nr 138, 15 – 16.06.1991, fot;
 • Józef Narkowicz „Morze poetów”, Głos Koszaliński, 17.03.1998;
 • Grażyna Preder „Leon bombardier, czyli 'Łabuź' w eterze (zapis wywiadu radiowego), Gmina Pomorska nr 5, 3.02.1999, s.6;
 • Lech M. Jakób „Jaki jesteś srebrny gwoździu?” (głos w dyskusji „Jaka jesteś współczesna poezjo?”), Akant nr 4, kwiecień 2000, s. 19.
 • (has) [Halina Szczepańska] „Autograf od bielika, wilka czy szczupaka?”, Głos Koszaliński, 30.11.2000, s.4 (fot.);
 • (lem) „Jakób z 'Drapieżcami'”, Kurier Szczeciński nr 238, 7.12.2000, s. 18 (fot.);
 • Marzena Bamber „Autograf w księgarni”, Gazeta Kołobrzeska nr 49, 8.12.2000, s.18;
 • Jerzy Pletty „Na tarczy”, Gazeta Kołobrzeska nr 4, 26.01.2001 r.
 • Józef Narkowicz „Życie, miłość i piękno” (rozmowa z autorem), Almanach Literatury 2001, ZLP Koszalin 2001.
 • (has) „Tylko perełki”, Rzecz Kołobrzeska nr 25 (107), 24.06.2005,
 • (has) „Byliśmy na targach książki”, Rzeczy Kołobrzeska nr 21 (207), 25.05.2007, fot.
 • Korespondencja literacka – Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki „Łabuź” nr 62 wrzesień 2007 (także wszystkie numery pisma wstecz do października 1998).
 • „Padać w biegu” – wywiad przeprowadzony przez L. Żulinskiego; zdjęcia H. Szczepańska, Miesięcznik nr 2 (91) 2008, str. 50 – 55.