MATOŁKOWATOŚĆ

Powiadają, że historia jest nauczycielką życia. A co, jeśli owa nauczycielka głucha, ślepa i w dodatku niema? Przynajmniej takie można odnieść wrażenie rozglądając się dookoła. W naszym kraju, w naszej rzeczywistości, obecnej rzeczywistości. Bo pamięć miewamy krótką; operujemy stereotypami, z chęcią poddając się instynktowi stadnemu mimowolnie (lub celowo) tępimy indywidualizm. Zaś obawa wykluczenia ze stada,…

LEP

Słów kilka o kontaktach z mediami. To dziedzina grząska, niczym bagno. I łatwo dajemy w medialnym bagnie pogrążyć. My, pisarze. Czasem nieświadomie, czasem przez wyrachowanie, a bywa iż przez naiwność. Wiadomo co nami powoduje. Myśl o tym, że nagłośnienie przynosi szansę zwiększenia popularności, a przynajmniej wzmoże zainteresowanie naszymi płodami. Bywa przecież, że po marszu przez…

KORUPCJA

Wydawca mojego wyboru wierszy opowiedział telefonicznie dziwną historię. Zdarzyło się to w trakcie rozsyłania do pism egzemplarzy promocyjnych książki. Otóż jeden z najbardziej prestiżowych dzienników polskich zażądał pieniędzy za napisanie i opublikowanie recenzji. Nie tyle gazeta, dokładniej mówiąc, co jeden z krytyków literackich tam zatrudnionych. Krytyk powszechnie znany i sporo drukujący – mniejsza tu o…

HUMOR

Co znaczy śmiech? Cóż takiego tkwi w śmieszności? Co by miały wspólnego mina błazna, gra słów, qui pro quo z wodewilu, scena z wyrafinowanej komedii? (Henri Bergson „Śmiech. Esej o komizmie”) Zdumiewające, jak lekceważąco bywa pojmowany humor. Prędzej postrzega się w nim trzpiotowatość, niźli przejaw mądrości, chętniej widzimy go w roli pustego rozśmieszacza, niźli jako…

CZYTACZE

Jedna z zasadniczych wątpliwości naszej egzystencji brzmi: czytać czy nie czytać? I nie łapcie mnie za słowa, twierdząc iż pytanie postawione jest źle. Bowiem fundament niepokoju jest jasny, niczym niebo w rozsłonecznionym poranku. Dobrzy Ludzie doby współczesnej naszego kraju czasem widują książkę (lub słyszą o niej) w telewizji, na ogół nie kalając sobie rąk jej…

BRYKANIE

Dziennikarstwo – temat powracający jak stara melodia ze zdartej płyty. Potyka się na tym wiele koni, zwłaszcza koni młodych, czyli źrebaków, chcących dziennikarstwo uprawiać. Źrebak, wiadomo, witalności ma wiele i brykać lubi choćby tylko dla brykania. Często galopem gna, czerpiąc radość z samego pędu, pokonywania przestrzeni. Nie bacząc na to, że trwoniona energia czemuś ma…

BESTSELLER

Bestseller – jedno z „magicznych” słów w mediach. Rozpala pożądanie wydawców, hurtowników, księgarzy – obiecując szybki i duży zysk. Pobudza też, a może przede wszystkim, łaknienie czytaczy. Wszak to oni, kupując tytuł, napędzają handlową koniunkturę. Właśnie czytaczom bestseller zawdzięcza swój żywot, na ogół krótki, choć burzliwy. W powszechnym mniemaniu książka uznana za bestseller musi być…

AUTORYTET

W świecie współczesnym, wobec rosnącej erozji wartości kulturowych i społecznych, panuje nie zaspokojone łaknienie autorytetu. Przy czym nie zawsze idzie tu o autorytet wynikający ze sprawowania (lub posiadania) władzy, a raczej o coś, co może być między innymi związane z szacunkiem dla wybitnej umysłowości, czy też kogoś, kto budzi podziw na przykład stroną etyczną. Łaknienie…

AFORYZM

Aforyzm (z greckiego aphorismos): zwięzłe zdanie, błyskotliwe sformułowanie, zawierające jakąś myśl filozoficzną, naukę moralną, regułę życiową itp. – czytamy w słowniku PWN. W innych opracowaniach znaleźć można dopełnienie definicji. Punktuje się na przykład środki retoryczne aforyzmu, szczególnie paradoks i antytezę, proponując nadto przyjrzenie się takim hasłom jak: maksyma, sentencja, apoftegmat, gnoma, złota myśl. Zamieszanie z doprecyzowaniem pojęcia…

ŻARTY

Dobry żart tynfa wart – powiada stare przysłowie. Bo żart pociąga między innymi urokiem dworowania sobie z nazbyt solennej powagi. Ujmuje także intencjonalnym brakiem agresji, co jest niezbywalną cechą markowego humoru. Nikogo nie rani. Poza tym, umiejętnie skrojony, rozładowuje stres. Dostarcza zdrowej witaminy śmiechu. I zwyczajnie bawi (a czasami i… uczy). Już nie wspominając o…