Jaki jesteś srebrny gwoździu?

Głos w dyskusji opublikowany na łamach miesięcznika literackiego „Akant” Jaki jesteś srebrny gwoździu? (kilka uwag) I Pytanie „Jaka jesteś współczesna poezjo?” przypomina pytanie z gatunku „Jaka jesteś kalarepo?” lub „Jaki jesteś srebrny gwoździu?” Jaki jest koń, każdy widzi. Wszelako koń nie poezja. A ona sama najlepiej za siebie mówi. Reszta to dookolne komentarze, przysłowiowe bicie piany i jakaś tam zabawa…

WIERSZ

Felieton literacki opublikowany na łamach kwartalnika „Łabuź” (nr 53 czerwiec 2005) WIERSZ O wierszu teraz mowa. O jakim? O wierszu białym, karmelkowym, aliteracyjnym, melicznym, stychicznym może? Lub nieregularnym? Sylabotonicznym? Albo też zdaniowym? Gradem podobnych pytań uderzyłby dociekliwy literaturoznawca. By potem dużo powiedzieć między innymi o rozmaitości systemów wersyfikacyjnych, intonacji, znaczeniu przerzutni, zasadach regresywności uporządkowania akcentowego…

Ankieta

Redakcja 'Poezji' zwróciła się do kilkudziesięciu znanych polskich poetów z prośbą o udział w ankiecie. Pytania dotyczyły problemów istotnych dla współczesnej poezji polskiej – jej obecności, znaczenia i perspektyw. Odwoływały się zarazem do indywidualnych doświadczeń twórczych i własnego dorobku poetyckiego. Jak Pan (Pani) ocenia rolę poety i poezji we współczesnym wiecie? Jaka będzie ona w…

O poezji – słów kilka

„Rozmaitymi drogami chadza poezja wodząc na smyczy poetów. Jednym jawi się siłą magiczną, której to oprzeć się nie sposób, inni zaś chcą w niej widzieć li tylko sługę. tym ostatnim daję odpór. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by wolę twórczą gwałciła wątpliwej kondycji dyspozycyjność. Dusi się i ginie przy próbach presji z zewnątrz. Mówię o tym…