Rzeczy

Wydawnictwo FORMA, Szczecin-Bezrzecze 2017, str. 56, seria „Piętnastka”.

Projekt okładki: Paweł Nowakowski. Zdjęcie autora: Halina Szczepańska. Zdjęcia na okładce i w książce: Janusz Drzewucki.

ISBN 978-83-65778-22-2

Wydanie drugie jako e-book: ISBN 978-83-65778-9

Tak o zbiorze wierszy pisze na okładce Bartosz Suwiński:

Lech M. Jakób trwa przy rzeczach, czuje ich smak, waży każdy detal, to one są dla niego kotwicami sensu, na rozmytym morzu dni. Rzeczy zakorzeniają nas w świecie, przechowują pamięć naszych starań i przemijań, dają się poczuć, pozwalają skupić na sobie rozproszone myśli. Nowy tom wierszy kołobrzeskiego poety jest rozpisanym na kilkadziesiąt głosów studium przedmiotów, które składają się na ziarnistość i ciążenie rzeczywistości, otwierającej się dla każdego z nas konkretną przestrzenią. „Świat biegnie mu przez głowę rzeczami” – tak moglibyśmy powiedzieć o Jakóbie, wersem zapożyczonym od Krystyny Miłobędzkiej. Tom, który trzymają państwo w rękach reprezentuje możliwości i style bycia rzeczy, których sensy stale bywają rozważane przez myślące głowy, szukające dla siebie oparcia. I jeszcze to: rzeczy wiodą swoje utajone życia, a poeta próbuje odsłonić ich rytm, bo najpiękniejszy jest przedmiot, który chwyta mój wzrok i sięga celu jak strzała utkwiona w środku tarczy.

Recenzje:

  • „Czułość rzeczy”, Protokół Kulturalny 65, 2018
  • „Rzec można o rzeczy”, Topos, 4/2017
  • „Rzeczy”, http://annasikorska.blogspot.com, 8.12.2017
  • „Mój regał podręczny”, Prowincja, 3/2017
  • „W rzeczy samej”, Gazeta Kulturalna, 7/2017
  • „Martwa natura (?), czyli jak rzeczy się mają…”, http://kuznia.art.pl, 1.06.2017