Ciemna materia

powieść

Wydawnictwo FORMA i Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin-Bezrzecze 2013, str. 144, seria „Kwadrat”.

Projekt okładki: Paweł Nowakowski. Fotomontaż na okładce: Rafał Babczyński. Zdjęcie autora: Halina Szczepańska.

ISBN 978-83-63316-38-9

Wydanie drugie jako e-book (w formacie EPUB, MOBI): ISBN 978-83-63316-39-6

„Ciemna materia” to historia dwóch rozpadów: małżeńskiego związku oraz poprzedniej formacji ustrojowej naszego kraju. Przy czym wątek rozpadu PRL-u autor wplatał wręcz na gorąco w swoją opowieść. Powieść powstawała bowiem w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku i została (wówczas pt. „Sprawki tego świata”) wyróżniona główną nagrodą w Pomorskim Konkursie Prozatorskim. Ale Lech M. Jakób zrezygnował wtedy z jej publikowania. Zdecydował się na to dopiero teraz, po przeredagowaniu powieści, uzupełnieniu i zmianie tytułu. Czytelnik dostaje zatem rzecz najnowszą w dorobku pisarza, a jednocześnie bardzo bliską opisywanym przez niego czasom, które ukazane są przez pryzmat losów mieszkającego na Pomorzu architekta oraz jego żony, wykładającej literaturę na jednym z pomorskich uniwersytetów. Towarzyszy im cała galeria oddziałujących na nich postaci uwikłanych w wydarzenia pośrednio i bezpośrednio wpływające na życie w „paranormalnej” rzeczywistości tamtego okresu. Niejednokrotnie rodzi to skrajne emocje, odbijające się w sposobie narracji – narracji oddającej wewnętrzny niepokój protagonistów i idealnie dostosowanej do ich heroicznych prób ocalenia tego, co skazane jest na rozpad, bez którego niemożliwe by jednak było nowe otwarcie.

Recenzje:

  • „>Kwadraty< Lecha M. Jakóba”, Miesięcznik, 5-6/2015
  • „Pieskie życie”, Gazeta Kulturalna, 9/2014
  • „Kilkanaście scen z życia”, elewator, 2/2014
  • „Była miłość w PRL-u”, Lampa, 1-2/2014
  • „Człowiek o kurzym sercu”, Topos, 1-2/2014
  • „Traktat o utracie”, www.kuznia.art.pl, 2014
  • „Ciemna materia”, www.pisarze.pl, 1/2014
  • „Jestem samotnym wilkiem…”, Miesięcznik, 12/213-1/2014
  • „Nowa powieść Lecha M. Jakóba”, Kołobrzeskie Wiadomości, 12/2013-2/214
  • „Świat bez książek to świat pusty”, Gazeta Kołobrzeska, 6.12.2013