Korespondencja literacka 1998-2007

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, str. 324.

Do druku podała i przypisami opatrzyła Małgorzata Jóźwiak. Projekt okładki Krzysztof Galus. Zdjęcie Autorów na okładce Halina Szczepańska.

ISBN 978-83-7611-577-1

Książka zawiera dziewięcioletnią wymianę kilkudziesięciu listów między zaprzyjaźnionymi pisarzami. I choć korespondencja kładzie nacisk na literaturę, nie brakuje tu uwag dotyczących spraw prywatnych, towarzyskich, społecznych i politycznych. To żywe, często bardzo emocjonalne komentarze tego, co w kulturze się działo. Zarówno Lech M. Jakób, jak i Piotr Müldner-Nieckowski nie szczędzą nam swoich rozterek, nie kryją marzeń i planów, a też rozczarowań – dzięki czemu książka uzyskuje również walor pozadokumentalny i momentami czyta się jak fabularna proza.

Listy od 1998 roku publikował kwartalnik „Łabuź”, a wymiana korespondencji trwała do jesieni 2007 r., gdy łobeski kwartalnik przestał się ukazywać.