Poradnik złych manier

Wydawnictwo Forma, Szczecin-Bezrzecze 2007, str. 132, seria „Piętnastka”.

Projekt okładki: Paweł Nowakowski. Collage na okładce i rysunki: Marek Chaczyk. Zdjęcie autora: Halina Szczepańska.

ISBN 978-83-60881-00-2

„Poradnik złych manier” jest wyborem tysiąca aforyzmów ze zbiorów „Mądre głupoty”, „Żyje jeszcze Don Kichot” i „Jęzostrzępy”, który został uzupełniony o garść aforyzmów nowych, powstałych w latach 2001 – 2007.

„Poradnik złych manier” dowodzi, iż Lech M. Jakób posiadł rzadki dar: w ukazywaniu poczucia nonsensu, ale i rzeczywistości, jest fenomenalnie błyskotliwy, paradoksalny i sarkastyczny. Stanisław Jerzy Lec, gdyby żył, zaprosiłby go do swojej akademii.
Leszek Żuliński

„Poradnik złych manier” to zaskakujące humorem, trafnością spostrzeżeń, więc często goryczą prawdy o człowieku, te myśli Jakóba, które stanowią wypadkową jego talentów: poety, prozaika, filozofa i satyryka.
Anatol Ulman

Recenzje:

  • „Poradnik złych manier”, http://annasikorska.blogspot.com, 5.08.2015
  • „Świat bez książek to świat pusty”, Gazeta Kołobrzeska, 6.12.2013
  • „Epoka kpin”, Kurier Szczeciński, 12.03.2008
  • „Aforyzm nie zdradza”, Kurier Szczeciński, 7.02.2008
  • „Jedz i bądź jedzony”, Pomerania, 1/2008
  • „Złe maniery w cenie”, Akant nr 2/ 2008.
  • „Celuj sensem”, Miesięcznik, 12/2007-1/2008
  • „Nieporadnik”, Lampa nr 5/2008