Wibrujące serce

 zbiór wierszy z lat 1993 – 1999

Projekt okładki Kamila Kołaczyk. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2000. Str. 72.