Żyje jeszcze Don Kichot

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Koszalin 1996. Str. 78. Projekt okładki i ilustracje Paweł Narkowicz.

„Żyje jeszcze Don Kichot” jest drugim zbiorem aforyzmów autora po wydawnictwie „Mądre głupoty” (1988). Zawiera utwory powstałe w latach 1989 – 1995.