Twarzą w twarz

zbiór wierszy opublikowany wspólnie z Piotrem Bednarskim

Wstęp Jacek Klimżyński. Projekt graficzny Jolanta Kielar. Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Kołobrzeg 1993. Str. 48.