Kruk najbielszy

powieść
Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1983. – 152 s.

ISBN 83-215-8256-7. Miękka oprawa. Opracowanie graficzne – Jan Misiek. Fotografia autora na okładce – Alicja Adamska.

Powieść powstała w latach 1979 – 1980. Podzielona jest na 2 części, a w ramach nich na 24 rozdziały.

Rzecz o dochodzeniu do władzy i o tym, co władza może uczynić z człowieka. Ukazana powolna degrengolada moralna bohatera powieści, któremu los wsuwa w ręce niezwykły instrument: wszystkowiedzącą książkę. Ów fantastyczny element niejako katalizuje akcję i dźwigając na poziom nadrealny zmusza do traktowania historii w kategoriach przypowieści o dobru i złu. Spore fragmenty książki emitował „Magazyn Literacki” koszalińskiej rozgłośni radiowej.

Rec.:

Zbigniew Pakuła „Budowanie i rozpad”, Pobrzeże nr 13, wrzesień 1983;
Czesław Kuriata „Pomysł najśmielszy”, Morze i Ziemia nr 35, 1.09.1983;
Józef Narkowicz „Awans i upadek Klampy”, Głos Pomorza nr 267, 12-13.11.1983;
Stanisław Misakowski „Kruk najbielszy”, Tygodnik Kulturalny nr 1, 1.01.1984;
Stefan Rusin „Kruk z antykwariatu?”, Okolice nr 5-7, maj – lipiec 1984.