Psy mojej młodości

zbiór wierszy
Gdańsk, Wydawnictwo Morskie 1981. – 72 s.

ISBN 83-215-9169-8. Miękka oprawa. Opracowanie graficzne – Józef Paweł Karczewski. Wewnątrz fotografia autora – Alicja Adamska.

Zbiór zawiera blisko 50 utworów, podzielonych na dwie, osobno zorganizowane części. Część I: „Psy mojej młodości” – z wierszami powstałymi najwcześniej, posiłkującymi się obserwacją, czasem ironicznymi. Część II: „Zobacz kto za drzwiami” – bardziej skłaniająca ku refleksji.

Większość utworów publikowana była w prasie, kilka przełożono na języki esperanto i rosyjski.

Rec.:

Feliks Fornalczyk „Z życia dla życia”, „Głos Pomorza” nr 119, 18-20.06.1982;
Zbigniew Pakuła „Poezja 'o drodze' „, „Pobrzeże” nr 6, luty 1983;
Ewa Starosta „Dochodzenie”, „Fakty” nr 43, 27.10.1984.